Uradne ure

Šolsko leto 2023/2024

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Šola ima uradne ure vsak ponedeljek, sredo in petek v dopoldanskem času in vsak torek in četrtek v popoldanskem času.

Prejšnji odstavek ne velja za ravnateljico šole.

dan od do od do
ponedeljek 7:30 9:00 / /
torek 7:30 9:00 13:00 14:00
sreda 7:30 9:00 / /
četrtek 7:30 9:00 13:00 14:00
petek 7:30 9.00 / /

 

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14. uri.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne pogovorne ure,
  • roditeljske sestanke,
  • druge oblike dela s starši, kakor so določene z letnim delovnim načrtom šole.

 

Urnik uradnih ur ne velja za ravnateljico šole.

Ravnateljica sprejme stranke po predhodni najavi (dogovor v tajništvu), brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje v pomembnih zadevah.

Dostopnost