Govorilne ure in roditeljski sestanki

Šolsko leto 2021/2022

RODITELJSKI SESTANKI:

  • september 2021 / oddelčni /
  • januar 2022 / oddelčni / – na daljavo (odvisno od epidemiološke slike)
  • april 2022/ oddelčni / – na daljavo (odvisno od epidemiološke slike)

 

GOVORILNE URE – na daljavo

Govorilne ure bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16. ure (po dogovoru z razrednikom v živo/na daljavo), razen meseca februarja in junija. Ravno tako bodo imeli razredniki GU 1x mesečno v dopoldanskem času (na daljavo). Informacijo o terminu boste dobili na 1. roditeljskem sestanku v septembru.

Starši se vključujete v delo šole preko na roditeljskih sestankih izvoljenih predstavnikov v svetu staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Govorilne ure izven predvidenih terminov so možne le v primeru izjemnih situacij in po predhodno dogovorjenem terminu.

V predlanskem šolskem letu smo uvedli črto samostojnosti – Od tukaj zmorem sam. Učence navajamo, da sami (brez staršev) vstopijo v šolo, se sami preobujejo in gredo sami v učilnico.

V letošnjem šolskem letu NE uporabljamo vhoda 1. triade zaradi gradbenih del.