Šolski sklad

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

POROČILA 

LETNO POROČILO O DELOVANJU 2020/21

LETNO POROČILO O DELOVANJU 2021/22

LETNO POROČILO O DELOVANJU 2022/23

LETNO POROČILO O DELOVANJU 2023/24

POROČILO O DONACIJI TRIGLAV

ZAPISNIKI ŠOLSKEGA SKLADA – ŠOLSKO LETO 2020/2021

Zapisnik 1. seje ŠS

Zapisnik 2. seje ŠS

Zapisnik 3. seje ŠS

Zapisnik 4. seje ŠS

Zapisnik 5. seje ŠS

Zapisnik 6. seje ŠS

Zapisnik 7. seje ŠS

Dostopnost