Število učencev po razredih

Šolsko leto 2021/2022

Razred Skupaj učencev RAZREDNIK

 

1.A

 

10

Monika Malnarič

vzg. Meri Stipanič

 

 

1.B

 

12

Petra Orož  

 

2. A

 

13

Metka Čadonič

 

 

 

2. B

 

12

 

Božica Puškarić

 

 

3. A

 

12

 

Rozalija Fabić

 

 

3. B

 

12

 

Ana L. Durini

 
PRVA TRIADA

71

 

 

4.

 

13

 

Marjeta P. Štukelj

 

 

5.

 

11

 

Matic Nagode

 

 

6.

 

15

 

Barica Flajnik Koželj

DRUGA TRIADA

 39

 

 

7.

 

13

 

Jože Ancelj

 

 

8.

 

19

 

Branka Ancelj

 

 

9.

 

11

 

Nenad Jelenčič

TRETJA TRIADA

 43

 

SKUPAJ

153