i

Dokumenti, pravilniki, razpisi

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

S temi pravili se v Osnovni šoli Podzemelj (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki
zagotavljajo:

  • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
  • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
  • ravnanje z neprevzetimi obroki
  • ter načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja
    prehrane.

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

Ta zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učenke in učence (v nadaljnjem besedilu: učenci) ter dijakinje in dijake (v nadaljnjem besedilu: dijaki), pravico učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Dostopnost