KNJIŽNIČNA ZBIRKA

 

Knjižnica ponuja več kot 10.000 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo tudi neknjižno gradivo: zgoščenke, revije, učila, namizne igre … Neknjižno gradivo uporabljamo načeloma samo v knjižnici in pri pouku.

V knjižnici je veliko prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij, za raziskovalno delo, včasih tudi za zabavo.

Na računalnikih v knjižnici lahko učenci pišejo referate, seminarske naloge, brskajo po spletu, iščejo informacije v računalniškem katalogu šolske knjižnice …

 

V knjižnici izvajamo tudi ure knjižnično-informacijskega znanja. Vsak razred vsaj enkrat v šolskem letu obišče knjižnico. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi raznih predmetnih področij s šolsko knjižnico. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

 

Knjižnica je interdisciplinarna, saj se povezuje z vsemi dejavnosti na šoli. Sodelujemo v različnih šolskih projektih in projektnih nalogah. V okviru knjižnice potekajo tudi: načrtovanje kulturnih dejavnosti, Bralna značka in drugi projekti za spodbujanje branja, uganke …

Dostopnost