l

Nacionalno preverjanje znanja

Šolsko leto 2021/2022

Spoštovani,

obveščamo vas, da je objavljena publikacija Informacije za učence in starše (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

NPZ opravljajo učenci ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Učenci 6. razreda obvezno preverijo znanje iz slovenščine, matematike in angleščine, devetošolci pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Za našo šolo je določen predmet Tehnika in tehnologija.

Vodstvo šole

 

Koledar nacionalnega preverjanja znanj 2021/2022